Personvernerklæring, salgsvilkår og pasientrettigheter

Oppdatert og gjeldende fra 14.08.2021

Du vil her finne informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger, samt informerer om dine brukervilkår og pasientrettigheter. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom informasjonen. Oppdatert og gjeldende fra 14.08.2022

Tusen takk for at du velger å være en del av vårt fellesskap hos Norse Food AS, kjent som Mat For Deg. Vi er opptatt av å beskytte dine personlige data og din rettigheter. Om du har spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen og brukervilkår, send oss en epost til randi@matfordeg.no

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor:

Randi Norheim
www.matfordeg.no
Norse Food AS
Gjettumveien 43
1346 Gjettum
Organisasjonsnummer: 916783132
E-post adresse: randi@matfordeg.no

Personvernerklæring:

1. Sentrale begreper
Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse.

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring.

2. Hva slags informasjon er det vi samler inn? 
Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjeneste eller produkt eller besøker vår hjemmeside, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi muligens be om følgende personopplysninger:

Navn
E-postadresse
Telefonnummer
Adresse
Hvilken virksomhet du jobber for
Hvilken informasjon du er interessert i
Opplysninger om hvilke type hjelp du ønsker
Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeratferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

3. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes
Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger

4. Informasjon fra andre kilder
Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

5. Formålet med behandlingen av personopplysningene
Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

Kundebehandling og informasjon om våre produkter
For å få statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen
Slik at vi kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg
Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post, retargeting annonser eller telefonkontakt

Vi ber om dine personopplysninger for å:
Svare på forespørsler 
Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle våre forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
Opprette og opprettholde en dialog
Sende informasjon som kan være av interesse for deg
Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

6. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
Vi kan sende deg direkte markedsføring via e-post om våre produkter
Vi kan kontakte deg via e-post eller telefon
Abonnering på nyhetsbrev via e-post du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i våre e-poster, eller ved å kontakte oss direkte.

7. Hvor lenge lagres opplysningene?
Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Mat for deg eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter vi å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrer vi dine personopplysninger i 2 år før vi sletter informasjonen.

Dersom du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

8. Hvem kan informasjonen deles med?
Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber som behandler, i markedsavdelingen, kundesupport eller salg.

9. Informasjonsdeling med tredjepart
Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående kundedialog mellom deg, oss og noen av våre samarbeidspartnere, deler vi, etter samtykke med deg, informasjon som:

Navn
E-postadresse
Telefonnummer

Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

10. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting 
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du oss på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan vi også hjelpe deg med det

11. Andre formål
Dersom vi skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og vi må da opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen ovenfor på nytt.

12. Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene,

Vi bruker kun informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse på våre sider slik at du slipper å fylle inn felt på nytt hver gang du er på våre sider.

13. E-post og telefon
Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen og registreres i kundesystemet.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Salgsvilkår

Våre vilkår for bruk og kjøp på vårt nettsted, samt behandling av deg som kunde eller pasient.

1. Parter
Disse vilkårene angir vilkårene mellom deg kjøper/den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen, og selgeren [Norse Food AS], [Adresse: Gjettumveien 43], [e-post: Randi@matfordeg.no], [tlf: 46 50 55 60], [org.nr: 916783132]. Firmaet Norse Food AS driver nettstedet www.matfordeg.no, og regulerer bruken av vårt nettsted og våre nedlastbare ressurser både gratis og betalt. Ved å bruke vårt nettsted, og/eller kjøpe og bruke våre produkter gir du din fulle aksept for disse vilkårene.
Om du ikke er enig i disse vilkårene, anbefaler vi at du ikke bruker dette nettstedet, kjøper, bruker eller laster ned våre produkter.

2. Betaling, lisens og bruk
Kjøp og nedlasting av våre produkter gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-underlisensiert, og ikke-overførbar lisens til å laste ned og få tilgang til det aktuelle produktet med det formål å bruke til eget personlig bruk og referanse. Du godtar at du ikke under noen omstendigheter å bruke eller tillate bruk av våre produkter til noe annet en nevnte formål. Dersom lisensen er kjøpt av bedrift, kommune eller stat fordres det at lisensen brukes av avtalte parter innen gitte tidsrom, med krav om fornyelse for videre bruk etter lisensens utløp. 
For å unngå tvil, skal du ikke kopiere, selge, videre-dele, videresende, leie ut, dele eller på annen måte distribuere neon av våre produkter (både gratis og betalt), enten endret eller ikke, videre til en tredjepart. Da samtykker du også til å ikke bruke vårt innhold og produkter på en måte som kan være skadelig for oss eller vårt omdømme.

Betaling foretas enten via kort eller vår godkjente betalingsløsninger Vipps, som er koblet mot Stripe Software. Din betalingsinformasjon er kryptert, og kan ikke brukes videre til annet bruk. Din kvittering fra Stripe inneholder informasjon om ditt kjøp, som dato for kjøp, varens navn og kjøpssum, samt bedriftens organisasjonnummer, adresse og navn. Varene kan ikke betales med faktura, med mindre annet er avtalt gjennom leverandør. 

3. Levering
Produktene leveres digitalt, via leverandørens plattform eller mail. 

4. Angrerett, Retur & Reklamasjonshåndtering
På grunn av den digitale leveransen og elektroniske karakteren av våre produkter, er ikke disse produktene omfattet av forbrukerkjøpsloven. Det er derfor ikke noen generell angrerett på produktene. 
Eventuell retur og refusjon skal derfor skje etter vår egen vurdering. Du samtykker til at eventuelle betalinger du foretar deg for noen av våre produkter er absolutt endelige.
Vi forbeholder oss retten til å endre våre priser fra tid til annen.
Noen av våre produkter har en gitt dagers 100% pengene tilbake-garanti, med individuelle krav per produkt. Reklamasjon i henhold til manglende leveranse vurderes etter skriftlig henvendelse via våre kontakt-sider. 

5. Konfliktløsning
Ved konflikter søker vi raskest mulig å håndtere saken, og ber om skriftlig henvendelse så tidlig som mulig, via mail eller gjennom våre kontakt-sider på https://matfordeg.no/ta-kontakt/

Eventuelle tvister forsøkes løses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. 

6. Garanti & Ansvar
Vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene våre er nøyaktige, autoritative og passer for bruk av våre kunder. Vi tar imidlertid ikke noe ansvar for egnetheten til produktet, og vi gir ingen garantier for funksjonen eller bruken av produktet, enten det er uttrykkelig, underforstått eller lovfestet, inkludert uten begrensning noen garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.  Du samtykker i å kompensere oss for alle forpliktelser, krav, krav, utgifter, handlinger, kostnader, skader eller tap som følge av brudd på disse vilkårene.
Videre skal vi ikke være ansvarlig overfor deg eller noen part for følgeskader, indirekte, spesielle eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til skader for tap av fortjeneste, forretningsmessige eller forventede fordeler, enten de oppstår under erstatning, kontrakt, uaktsomhet eller på annen måte uansett forutsett eller ikke, rimelig forutsigbar eller informert om muligheten for slike skader.

6. Generelt
Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss for levering av nedlastbare digitale produkter, og skal erstatte eventuelle tidligere avtaler enten de er inngått skriftlig, muntlig, underforstått eller på annen måte. Svikt fra oss med å utøve eller håndheve rettigheter under disse vilkårene og betingelsene, skal ikke anses som et avkall på noen eller flere rettigheter eller operere for å hindre utøvelse eller håndhevelse av dem til enhver tid deretter som en avkall på en annen eller utgjør en vedvarende avkall. Du samtykker i at monetære skader ikke kan være et tilstrekkelig middel for skaden som kan påløpe oss på grunn av ditt brudd på disse vilkårene, og derfor har vi rett til å søke ytterligere kompensasjon for å håndheve forpliktelsene her. Ikke-gjennomførbarheten av en enkelt bestemmelse innenfor disse vilkårene vil ikke påvirke noen annen bestemmelse. Disse vilkårene og betingelsene og din aksept av det og vårt forhold til deg skal styres av og tolkes i samsvar med norsk lov, og og ethvert krav, tvist eller spørsmål som oppstår under eller i forbindelse med disse vilkårene eller vårt forhold til deg.

7. Intellektuell Eiendom
Produktene og innholdet, enten endre eller ikke, og all intellektuell eiendom og opphavsrett som finnes der, er og skal til enhver tid være vår eksklusive eiendom. Du samtykker til at du ikke under noen omstendigheter, enten produktet har blitt endret eller ikke, skal forsøke å kreve eierskap til materiell produsert av oss eller opphavsrett til produktet eller innhold.

8. Medlemsskap og kurs
Kjøp av medlemsskap og/eller kurs gjøres i tråd med øvrige kjøpsvilkår.

Medlemsskap: Månedlig trekk foretas på samme dato som kjøpsdato. Medlemsskap uten bindingstid kan sies opp innen 1 uke (7 dager) før trekkdato, som avspeiles i dato for kjøp av medlemsskap. Medlemsskap med 12 måneders bindingstid kan sies opp innen 1 uke (7 dager) før videreføring av medlemsskap etter 12 mnd. Ta kontakt for endring eller avslutning av ditt medlemsskap her: https://matfordeg.no/ta-kontakt/ 

Kurs: Kurs betales i sin helthet, eller som delbetaling der dette foreligger innen kjøpsformen. Kjøpet er bindende og kan ikke endres, dersom ikke annet forekommer av kjøpsavtalen for gitte kurs. 

9. Behandler har taushetsplikt i samsvar med Helsepersonelloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

10. Du kan finne dine pasientrettigheter i Lov om pasient- og brukerrettigheter:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_5#%C2%A74a-8