Randi Vassbotn Norheim

Klinisk ernæringsfysiolog

Jeg hjelper mennesker med noe så enkelt (og så vanskelig) som å spise vanlig, sunn mat og få et kosthold som er i balanse. Noen har sykdommer og plager som gjør at man må regulere kosthold og medisin for å være i balanse, mens andre har lite overskudd og energi der en endring i matinntak kan være alt som skal til for å få mer overskudd i hverdagen.

Etter mine år på Ullevål sykehus, med problematikk som hjerte-karsykdommer, diabetes og overvekt, ønsker jeg nå å være en ressurs for endring av livsstil. Min visjon er å hjelpe både forebyggende og behandlende, for at flere skal få god helse med mindre bruk av medisiner.

Helse kan endre seg ettersom hvor man er i livet, og hvilke utfordringer man har. Det vil si at kostholdet man har hatt i en fase i livet ikke nødvendigvis er det riktige på et annet tidspunkt. Jeg hjelper derfor deg med å finne det riktige kostholdet for akkurat deg, akkurat nå, slik at du kan holde deg frisk fra livsstilssykdommer, eller ha det best mulig dersom du allerede er syk.